Garantijas noteikumi

 1. Visām vietnē Time2Build.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija un derīguma termiņi.
 2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.
 3. Gadījumos, kad ražotājs savai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, tikai tad, ja prece tika izmantota tās paredzētajai izmantošanai un ir bijusi uzglabāta ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos un ir tikusi izmantota savam personīgajam patēriņam mājsaimniecībā.
 5. Juridiskām personām, kas nav preces gala Patērētājs, tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
 6. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
  6.1 Pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls-Čeks un/vai Pavadzīme. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
  6.2 Aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis).
 7. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai Pārdevēja tirdzniecības vietā, kurā prece tika, iegādāta. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
 8. Garantija ir saistoša tikai tās devējam (attiecīgi – tas ir preces ražotājam atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
 9. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
 10. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.
 11. Jebkādu neskaidrību gadījumā, droši sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu pa tālr. (+371) 20044374 vai (+371) 25927503 vai rakstiet uz info@time2build.lv